Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SIkkerhedsNEttet – Beredskabets fælles radiosystem

SINE er skabt for at sikre et optimalt samarbejde og bedre kommunikation/koordination på tværs af Beredskaberne og mellem Beredskaberne, Politiet, Forsvaret og Regionerne – ikke alene i hverdagen, men også ved ulykker, naturkatastrofer, terrorhandlinger eller tilsvarende større hændelser, hvor en fælles koordineret indsats er alfa-og-omega for den offentlige sikkerhed.

Northcom er en af blot tre leverandører af radioer, udstyr og kommunikationsløsninger til SINE.

Et fælles system

SINE dækker hele landet og skal danne grundlaget for, at de forskellige grene af det danske beredskab kan samarbejde og koordinere deres fælles indsatser på bedst tænkelige måde, til gavn for landets borgere. Allerede nu, benyttes SINE af følgende myndigeder:

 • Politiet
 • Kommunale og regionale redningsberedskaber
 • Det præ-hospitale beredskab (ambulancer)
 • Hjemmeværnet
 • Kystredningstjenesten
 • Farvandsvæsnet
 • Beredskabsstyrelsen
 • Private virksomheder, der løser beredskabsmæssige opgaver, på vegne af en offentlig myndighed

SINE består af

Selve nettet: Økonomistyrelsen indgik i juni 2007 kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S om adgang for hele beredskabet til et sikret, digitalt, landsdækkende radionet. Nettet er infrastrukturen i det nye radiosystem. Det består af radioantenner, som sikrer dækning i hele landet og af digitale omstillingscentraler, så man kan altid kan komme i kontakt med dem, man har behov for. Nettet er baseret på Tetra-teknologi.

Terminaler (radioer): Terminaler er de radioer, som beredskabet bruger til at kommunikere med hinanden. Terminalerne kan enten være håndholdte eller fastmonterede enheder, som er installeret i køretøjer og ombord på redningsfartøjer.

Kontrolrumssoftware: Økonomistyrelsen indgik i februar 2008 kontrakt med Terma A/S om udvikling af software til kontrolrum. Denne kontrolrumssoftware anvendes til styring af kommunikationen mellem et beredskabs centrale vagtrum og de personer eller enheder, der er aktive på SINE-nettet.

Northcom laver helhedsløsninger til SINE

Vi tilbyder vores kunder en helhedsløsning, som omfatter alt fra projektledelse, installation, uddannelse, support, logistik og service. Vi arbejder kun med de dygtigste leverandører, for at tilbyde vores kunder de bedste produkter og løsninger, som findes på markedet.

Northcom har leveret SINE-produkter til bl.a.:

 • Beredskabscenter Aalborg
 • Beredskabscenter Hjørring
 • Beredskabsstyrelsen
 • Danske Regioner
 • Falck A/S
 • Favrskov Brandvæsen
 • Farvandsvæsnet
 • Forsvaret
 • Frederikshavn Brandvæsen
 • Guldborgsund Redningsberedskab
 • Hedensted Brandvæsen
 • Hjemmeværnet
 • Lejre Brandvæsen
 • Lolland Brandvæsen
 • Lyngby-Taarbæk Brandvæsen
 • Læsø Kommune Brand & Redning
 • Københavns Brandvæsen
 • Morsø Brandvæsen
 • Nordsjællands Brandvæsen
 • Næstved Brand og Redning
 • Odsherred Brandvæsen
 • Politiet
 • Randers Brandvæsen
 • Rebild Kommune Beredskab
 • Ringsted Brand og Redning
 • Rødovre Kommune
 • Samsø Redningskorps
 • Silkeborg Brandvæsen
 • Stevns Brandvæsen
 • Sønderborg Brand og Redning
 • Thisted Brandvæsen
 • Vestegnens Brandvæsen
 • Vordingborg Brandvæsen
 • Ærø Redningskorps
 • Århus Brandvæsen

Læs mere om SINE