Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Øget sikkerhed for DONG Energy

Øget sikkerhed for DONG EnergyOm DONG Energy (nu Ørsted)

DONG Energy er Danmarks største kraftvarmeproducent, med leverance af mere end 50% af Danmarks strøm og omkring 40% af fjernvarmen. I takt med at kraftvarmeværkerne er blevet mere og mere automatiserede og antallet af ansatte som følge deraf er faldet, kan medarbejderstaben ofte kategoriseres som “lone workers”. DONG Energy ønskede at optimere sikkerheden for disse “lone workers”.

Løsningen

På flere af DONG Energys værker blev der installeret en kommunikationsløsning baseret på håndholdte TETRA radioer fra Sepura samt software fra en anden leverandør. Dette gør ikke alene “lone worker” arbejdet mere sikkert men også mere effektivt via automatiserede alarmmeddelelser. Alle de omfattede værker blev forbundet via IP, hvilket muliggør radiokommunikation, inkl. alarmer, mellem værkerne. Et centralt kontrolrum modtager alle “lone worker” alarmer udenfor normal arbejdstid og tekniske alarmer sendes automatisk til de digitale håndradioer, som den enkelte medarbejder har med sig overalt.

Det digitale radiosystem

  • Afgiver øjeblikkelige “lone worker” alarmer til det centrale kontrolrum
  • Muliggør automatisk aktivering af “lone worker” service, baseret på tid og brugerens geografiske lokation
  • Overvåger funktionaliteten af alle basestationer og giver øjeblikkelig advarsel, hvis der er systemfejl
  • Sikrer at redningsmandskab har adgang til alle områder, i nødstilfælde
  • Afsender alle kritiske tekniske alarmer til de digitale radioer, baseret på brugerens kompetenceniveau og tilgængelighed

Sikkerheden

“Lone worker” alarmer afsendes til det centralenødkontrolcenter og til kolleger, som befinder sig på det samme værk. På samme tid åbnes de ydre låger for at sikre redningskøretøjer nem adgang til værkets kontrolcenter.

Effektiviteten

Tekniske alarmer sendes automatisk direkte til medarbejderens håndholdte radio. Uanset hvor medarbejderen befinder sig, vil han modtage disse alarmer.

Konklusionen

  • Det digitale radiosystem sikrer, at DONG Energy opnår de ønskede mål for sikkerhed og effektivitet
  • Brugen af digitale radioer gør det muligt for DONG Energy at få det maximale ud af investeringen med value add applications.
  • Brugen af Bluetooth-radioer og tags optimerer sikkerheden for DONG Energys medarbejdere.
  • De digitale radioer sikrer, at vigtige sikkerheds- og vedligeholdelsesalarm løbende videreformidles.
  • DONG Energy kan kontinuerligt måle besparelser i forhold til den øgede effektivitet og de etablerede sikkerhedsforbedringer, som systemet har bidraget til.

Læs vores andre cases her.